Freitag, 28. März 2014

Willkommen-Hosgeldiniz-Welcome: Wer sind wir- KünyeWillkommen auf der Webpräzens des Tierrechtsvereins "Animal Protection Group-Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V."gemeinütziger Tierschutzverein mit einem kleinem Tierschutzhaus für alte, abgestossene Hunde und Katzen.
Schwerpunkt unserer Tierrechtsarbeit liegt für die alle Tiere in der ganzen Welt.
Strassentiere in den südlichen Länder, insb. in der Türkei.
APG e.V. unterstützt seit 20 Jahren mit internationalen Partnern gemeinsam politische und praktische Tierschutzarbeit in der ganzen Welt.Auf dieser Webseite finden Sie Stellungnahmen zu aktuellen Themen des Tierschutzes, Anforderungen und Empfehlungen, das deutsche Tierschutzgesetz, Gesetze und Stellungnahmen der EU und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland.
Tierauffangstation APG in Bitterfeld
Das Tierschutzhaus von Animal Protection Group - Tierauffangstation Bitterfeld beherbergt seit 10 Jahren ältere und chancenlose Tiere.
Es gibt immer wieder Tiere in der Tierauffangstation, die aufgrund ihres Sozialverhaltens, wegen ihrer Rassenzugehörigkeit, oder aus Alters- oder Krankheitsgründen gar nicht mehr und nur sehr schwer zu vermitteln sind. Diese Tiere finden in der Tierauffangstation APG ihr Zuhause. Für diese Tiere suchen wir Menschen, die diese Tiere unterstützen, indem Sie eine Patenschaft übernehmen.
Werden Sie ein Tierpate! 

banner flagge trkei

Animal Protection Group - Hayvan Hakları Çalışma Grubu Kamu Yararli Dernegi`nin websitesine hosgeldiniz.
Dernegimiz 2001 yilindan beri Almanya'da kamu yararina calisan, kar amaci gütmeyen, yasal kaydi olan kurulustur.
Dernegimizin bünyesinde, kendi maddi imkanlari ile calistirdigi yasli ve gücten düsmüs hayvanlari barindirdigi bir ev barinagi bulunmaktadir.
APG e.V 20 yılı geçkin bir süredir hayvanların tüm Dünya'da  mevcut olmayan hakları ve hayvan haklari ihlalleri konusunda mücadele etmektedir.
APG e.V. kuruluşundan bu yana tüm dünyada siyasi olarak ve uygulamada hayvan hakları konusundaki çalışmaları uluslararası calisma gruplari ile desteklemektedir.
Bu sitede AB yasalari, Almanya Hayvan Haklari Yasalari, Genelgeleri, tehlikeli köpek grubuna giren köpeklerle ilgili genelgeleri okuyabilirsiniz. Bunun disinda: hayvan haklarının güncel konuları, Türk Hayvan Yasası madde 5199’nın uygulanması ile ilgili olarak Türk Hükümeti'ne yöneltilen istekler ve öneriler ile hayvan koruma politikası konusunda güncel sorunlarla ilgili yazılar ve İslamiyet'te hayvan hakları konusunu iceren bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nin bu konuda yapmis oldugu çeşitli açıklamalari bulacaksınız.

G ö r ü s ü m ü z:

''İnsansız bir dünya düşünemediğimiz gibi, hayvanları olmayan bir dünya da düşünemeyiz. Tabiatın canlı varlıkları olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler, hayatlarını devam ettirmek için birbirlerine bağlıdır ve birbirlerine muhtaçtır.

Her canlı bakılmak, sevilmek, beslenmek ve korunmak ister. Canlıların en üstün yaratığı olan biz insanları, diğer canlılardan ayıran en büyük fark düşünme yeteneğidir. İnsan, zekası ile tabiatın bütün varlıklarına egemen olmuştur. Sağlıklı ve mutlu yaşamak için onlardan faydalanma yollarını bulmuş ve geliştirmiştir. Böylece canlılar arasında ilişkiler doğmuştur. Canlılar arasında en belirgin ve önemli ilişki insan hayvan ilişkisidir.''

Animal Protection Group Workinggroup for Animalrights in Germany (NGO)

This group aims to enforce the animal laws to protect all animals from the appauling cruelty inflicted on them and have been abused, raped and used for horrific purposes by pressuring the media and Turkish Government to enforce laws and legislations on Animal Rights. Persons accused of animal abuse should face trial in court. Like any other governments, government in Turkey should take a serious step in order to stop the cruelty which happens everyday and establish a new system where Animal Rights will be protected as there are obvious gaps in the bill requiring immediate improvements (The Animal Rights and Protection bill 2004).Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen